0%
Hoiatus: JavaScripti kasutamine on teie veebilehitsejas keelatud. Te ei pruugi saada vastata kõikidele küsimustele. Palun kontrollige võimalusel oma veebilehitseja seadeid.

Alushariduse lastevanemate rahuloluküsitlus 2021

 

Austatud lapsevanem!

 

Haridus- ja Noorteamet viib koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi riiklikke lasteaedade rahuloluküsitlusi. Palume Teil vastata järgnevale küsimustikule, mis käsitleb lastevanemate rahulolu lasteaia ja sellega seotud teguritega. Iga lapsevanema vastused on analüüside läbiviimiseks ja Teie lapse lasteaiale tagasiside andmiseks väga olulised.

Vastamine võtab aega ligikaudu 20 kuni 30 minutit. Küsitluses ei ole võimalik eelmisel leheküljel olevate küsimuste juurde tagasi liikuda. Küsitlus on anonüümne – Teie vastuseid ei ole võimalik Teie ega Teie lapsega seostada.

Küsimustikule vastates palume Teil mõelda oma lapse peale. Kui Teil on mitu ühes ja samas lasteaias käivat last, siis palun vastake korraga ühe lapse kohta. Soovi korral võite eraldi küsitluse täita kõigi oma laste kohta.

Küsitlus viiakse läbi 26. aprillist kuni 23. maini 2021. Küsitlustulemuste kohta anname igale osalenud lasteaiale tagasisidet hiljemalt õppeaasta lõpuks. Palume lasteaial tagasisidet jagada nii lasteaia õpetajate kui ka vanematega.

Täname küsitluses osalemast ja soovime head vastamist!

Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi rahuloluküsitluste läbiviimise osas, siis palume selleks pöörduda e-posti teel rahulolu@harno.ee

 

Vastamisega alustamiseks vajuta allpool nuppu „Järgmine“.