0%
Hoiatus: JavaScripti kasutamine on teie veebilehitsejas keelatud. Te ei pruugi saada vastata kõikidele küsimustele. Palun kontrollige võimalusel oma veebilehitseja seadeid.

Alushariduse õpetajate rahuloluküsitlus 2021

    

Austatud õpetaja, abiõpetaja ja õpetaja abi!

 

Haridus- ja Noorteamet viib koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi riiklikke lasteaedade rahuloluküsitlusi. Selleks palume Teil vastata järgnevale küsimustikule, mis käsitleb õpetajate, abiõpetajate ja õpetaja abide töökeskkonda ja sellega seotud tegureid. Iga õpetaja, abiõpetaja ja õpetaja abi vastused on analüüside läbiviimiseks ja Teie lasteaiale tagasiside andmiseks väga olulised.

Vastamine võtab aega ligikaudu 20 kuni 30 minutit. Küsitluses ei ole võimalik eelmisel lehel olevate küsimuste juurde tagasi liikuda. Küsitlus on anonüümne – Teie vastuseid ei ole võimalik Teie isikuga seostada.

Küsitlus viiakse läbi 26. aprillist kuni 23. maini 2021. Küsitlustulemuste kohta anname igale osalenud lasteaiale tagasisidet hiljemalt õppeaasta lõpuks. Palume lasteaial tagasisidet jagada nii õpetajate, abiõpetajate, õpetaja abide kui ka vanematega. 

 

Täname küsitluses osalemast ja soovime head vastamist!

Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi rahuloluküsitluste läbiviimise osas, siis palume selleks pöörduda e-posti teel rahulolu@harno.ee 

 

Vastamisega alustamiseks vajuta allpool nuppu „Järgmine“.